Județul Gorj – Prezentare

Divertisment

Suprafață totală: 5.602 kmp. 

Numărul orașelor: 9, dintre care 2 municipii: Târgu Jiu, Motru 

Numărul comunelor: 61 

Numărul satelor: 411

Județul Gorj este situat pe cursul mijlociu al râului Jiu, în Nordul regiunii Oltenia. 

Este limitat de județele Dolj în Sud-Est, Mehedinți în Sud-Vest, Caraș-Severin la Nord-Vest, Hunedoara la Nord și Vâlcea la Est. 

Principalele orașe și municipii din județ sunt: Târgu Jiu — reședința, Bumbești-Jiu, Motru, Novaci, Târgu Cărbunești, Țicleni și Rovinari. 

Conform Recensământului Populației din 2011, populația stabilă a județului Gorj este de 341.594 persoane. Numărul persoanelor din mediul urban este de 154.514, iar al celor din mediul rural 187.080, gradul de urbanizare înregistrând o pondere de 45,23%. Informațiile privind etnia au fost disponibile pentru 328.715 persoane, dintre care s-au declarat români aproximativ 97,8%, romi 2,1%, maghiari 0,04% și restul alte etnii.

Relieful județului Gorj este variat și poate fi divizat în trei unități fizico-geografice: Carpații Meridionali, reprezentați de munții Godeanu, Vâlcan și Parâng în Nord, Subcarpații Getici între râurile Motru și Olteț și dealurile sudice care se întind de-a lungul Platoului Getic. 

Altitudinile oscilează de la 2.518 m în Masivul Parângu Mare până la 100 m în Valea Jiului, localitatea Picu, în Sudul județului. 

Podișul Getic este constituit din depozite sedimentare, materiale erodate din munți, transportate de râuri și depuse în Bazinul Getic. 

În aceste depozite orizontale, râurile (Oltețul, Amaradia, Gilort, Jiu) au săpat văi largi, cu lunci și terase cu interfluvii sub formă de culmi deluroase cu orientare și înclinație Nord-Sud. 

Prezența unor roci rezistente în zona montană (granit, șisturi cristaline, calcar) au creat numeroase văi și culoare spectaculoase devenite obiective de interes turistic. Platourile de nivelare a favorizat dezvoltarea unor localități în zona montană și constituie un avantaj în exploatarea turistică a zonei. 

Hidrografia este dominată de râul Jiu, spre care converg majoritatea apelor curgătoare de pe teritoriul județului. Jiul are două izvoare: Jiul de Vest, format din mai multe pâraie ce izvorăsc din Munții Vâlcan, Godeanu și Retezat, și Jiul de Est cu izvoarele în versantul nordic al Parângului. Spre vărsare, Jiul străbate toate formele de relief. Principalii afluenți ai Jiului din județ sunt râurile Gilort, Motru, Tismana, Bistrița Gorjeana, Jaleșul și Șușița. 

Lacurile sunt în mare parte antropice, având scop hidroenergetic și au fost construite pe râurile Cerna, Motru, Tismana, Bistrița, Jiu, Gilort și Olteț. Există și câteva lacuri glaciare importante: Gâlcescu, Tăuri, Slăveiul, Mija, Pasărea și Godeanu. 

Teritoriul județului este bogat în ape subterane, cum ar fi apele de carst provenite din bara calcaroasă montană. 

De-a lungul timpului, în județul Gorj au apărut o serie de arii protejate și rezervații naturale. Prima rezervație naturală din Oltenia a fost Rezervația Parâng, rezervație de interes geologic, floristic și faunistic: căldări și văi glaciare, morene, rarități floristice (floarea de colț), faunistice (capra neagră), în zona Lacului Gâlcescu și împrejurimi.

În 1955, au fost declarate rezervații: Peștera Cloșani, Peștera Muierilor de la Baia de Fier, Peștera Gura Plaiului — Tismana și Peștera Cioaca cu brebenei — Padeș. 

În 1981, au mai fost adăugate pe lista rezervațiilor și monumentelor naturii încă o serie de arii de la Tismana, Padeș, Novaci, Bumbești Jiu, Crasna, Baia de Fier, Polovragi etc.

Parcul Național Defileul Jiului, care și-a primit titulatura în 2005, se întinde pe raza localităților Bumbești-Jiu, Aninoasa și Petroșani, din județul Hunedoara, ocupând versantul estic al Munților Vâlcan și versantul vestic al Munților Parâng, în lungul Defileului Jiului, 92% din suprafața sa aparținând județului Gorj. În lista monumente ale naturii se înscriu în prezent: Dealul Gornăcelul, Izbucul Jaleșului (Runcu), Izvoarele Izvernei (Tismana), Izvoarele minerale Săcelu, Peșterile Gura Plaiului, Lazului, Iedului, Martel, Muierilor, Piatra Biserica Dracilor — Blahnița de Sus, Piatra Buha — Săcelu, Piatra Andreaua — Sohodol, Sfinxul Lainicilor și Stâncile Rafailă din Bumbești — Jiu. 

Județul Gorj este bogat în resurse naturale variate, unele dintre ele exploatate și utilizate în industriile de profil. Principalele resurse ale solului și subsolului sunt reprezentate de depozitele de lignit de la Rovinari, Jilț si Motru, rezerve de petrol, gaze naturale, depozite de calcar, marmură, argilă. 

Gorjul este cunoscut și pentru izvoarele de ape minerale cu proprietăți terapeutice de la Țicleni și Săcelu, aceste resurse fiind prezente și în alte zone neexploatate încă. 

Una din principalele ramuri industriale ale județului este cea extractivă, principala sa componentă fiind extracția cărbunelui necocsificabil — lignit, în două mari bazine: Motru și Rovinari. Și industria producătoare de electricitate este bine reprezentată, prin marile termocentrale de la Turceni și Rovinari și hidrocentrale. 

Alte ramuri ale industriei județene, însă mai slab dezvoltate, sunt prelucrarea lemnului și industria textilă.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.